Η έκθεση της EASO για την Τουρκία

Η Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) δημοσιεύει την έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) με τίτλο «Turkey: Content of Protection – Country Information Pack», με τελευταία επικαιροποίηση τον Αύγουστο 2019.

Σύμφωνα με σχετική δήλωση στην έκθεση, «το εν λόγω έγγραφο δεν παρέχει εξαντλητικές πληροφορίες αναφορικά με την αξιολόγηση των εισηγήσεων επί του παραδεκτού των αιτήσεων ασύλου».

Η έκθεση παρέχει πηγές πληροφοριών, μεταξύ άλλων, για τη νομική και πραγματική κατάσταση του τουρκικού συστήματος προστασίας για Σύρους και μη Σύρους αιτούντες άσυλο, την πρόσβαση σε διαδικασίες προστασίας, τη χρήση της έννοιας της «ασφαλούς τρίτης χώρας», τα κέντρα αναχώρησης / κράτησης, καταγγελίες επαναπροωθήσεων, εθελούσιες επιστροφές και επανεισδοχές.

Η έκθεση έχει συνταχθεί ακολουθώντας τη μεθοδολογία των εκθέσεων της EASO για τις πληροφορίες σχετικά με τις χώρες καταγωγής (COI), βασιζόμενη σε μία σειρά από δημόσιες πηγές πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της τουρκικής κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των ευρωπαϊκών οργάνων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και ακαδημαϊκών. Σε αντίθεση με τις εκθέσεις COI, ωστόσο, δεν διατίθεται δημόσια και αποκτήθηκε από την RSA κατόπιν αίτησης περί πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα. Η RSA δεν έχει λάβει γνώση άλλης επικαιροποιημένης έκδοσης της ανωτέρω έκθεσης τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο του 2021.

Σύμφωνα με τις πηγές που παρατίθενται στην έκθεση, οι αιτούντες άσυλο και δικαιούχοι προσωρινής προστασίας στην Τουρκία αντιμετωπίζουν συστημικές πλημμέλειες του καθεστώτος προστασίας, την έλλειψη διαδικαστικών εγγυήσεων, καθώς και αυθαίρετες πρακτικές ως προς τη χορήγηση καθεστώτος, την προστασία από την επαναπροώθηση και τις συνθήκες διαβίωσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι χειριστές της EASO, οι οποίοι διεξάγουν συνεντεύξεις στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, κατά συντριπτική πλειοψηφία εισηγούνται τον χαρακτηρισμό της Τουρκίας ως «ασφαλούς τρίτης χώρας» τόσο για Σύρους όσο και για μη Σύρους αιτούντες.

Με την υπ’αριθμ. 42799/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η Ελλάδα πρόσφατα χαρακτήρισε την Τουρκία ως «ασφαλή τρίτη χώρα» για όλους τους αιτούντες άσυλο με καταγωγή τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και τη Σομαλία. Στο πλαίσιο αυτό, οι ελληνικές αρχές παρέλειψαν να συνεκτιμήσουν τις πηγές που παραθέτει η έκθεση της EASO.

Παρόμοιες Ειδήσεις