Η πλειοψηφία των αιτούντων άσυλο δικαιούνται προστασία, σύμφωνα με τα στατιστικά ασύλου σε πρώτο βαθμό της Eurostat

Πάνω από τα δύο τρίτα των 29.490 αποφάσεων που εξέδωσε η Υπηρεσία Ασύλου επί αιτήσεων ασύλου το πρώτο εξάμηνο του 2020 χορήγησαν διεθνή προστασία, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Eurostat, αρμόδια για την τήρηση και δημοσίευση επίσημων συγκεντρωτικών στοιχείων για το άσυλο ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Αιτούντες άσυλο το πρώτο εξάμηνο του 2020

Λόγω της αναστολής της διαδικασίας ασύλου με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και της διακοπής λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου στο πλαίσιο διαχείρισης της πανδημίας του κορωνοϊού, ο αριθμός καταγραφών αιτήσεων ασύλου κυμάνθηκε από 2.410 το Μάρτιο, σε μηδενικό αριθμό τον Απρίλιο, 670 το Μάιο και 3.610 τον Ιούνιο.

Οι κυριότερες χώρες καταγωγής των αιτούντων άσυλο που καταγράφηκαν τους πρώτους έξι μήνες του 2020 ήταν οι κάτωθι:

Αιτούντες άσυλο: Πρώτο εξάμηνο 2020

Σύνολο24945
Αφγανιστάν9295
Συρία4895
Πακιστάν1835
Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό1300
Ιράκ965
Παλαιστίνη860
Μπανγκλαντές780
Σομαλία700
Τουρκία600
Ιράν545
Αλβανία535

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των στατιστικών στοιχείων αιτούντων άσυλο με τον αριθμό καταγραφών από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ). Κατά το ίδιο διάστημα (α΄ εξάμηνο του 2020), η ΥΠΥΤ κατέγραψε συνολικά 7.762 νεοεισερχόμενους σε διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο αριθμός αιτούντων με εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου, σε όλους τους βαθμούς εξέτασης, ήταν 84.330 στα τέλη Ιουνίου του 2020.

Αποφάσεις ασύλου σε πρώτο βαθμό: Πρώτο εξάμηνο 2020 

Προσφυγικό καθεστώςΕπικουρική προστασίαΑπόρριψη & ΑπαράδεκτοΣύνολοΠοσοστό αναγνώρισης
Σύνολο179802325
9185
29409
68,9%
Συρία118750
1060
12935
91,8%
Αφγανιστάν22101500
1145
4855
76,4%
Τουρκία1050
55
160

65,6%
Ιράκ835
310
800
194558,9%
Σομαλία695345
45
1085
95,9%

Τονίζεται ότι, σε αντίθεση με τα στοιχεία που δημοσίευε η Υπηρεσία Ασύλου, η Eurostat συμπεριλαμβάνει στις απορριπτικές αποφάσεις τις αποφάσεις απαράδεκτου για λόγους όπως η εφαρμογή της έννοιας της «ασφαλούς τρίτης χώρας» ή η μεταγενέστερη αίτηση ασύλου χωρίς νέα ουσιώδη στοιχεία.[1]Κατά συνέπεια, ο υπολογισμός του ποσοστού θετικών αποφάσεων επί του συνόλου με βάση τα στατιστικά της Eurostat δεν αποτυπώνει πιστά το ποσοστό αναγνώρισης σε αποφάσεις ουσίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σε ενημερωτικό σημείωμά του το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το ποσοστό «θετικών αποφάσεων» κυμάνθηκε στο 44% τους πρώτους έξι μήνες του 2020.[2] Τα στοιχεία αυτά αντικρούονται από τα επίσημα στατιστικά που υποβλήθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση στη Eurostat, τα οποία αναδεικνύουν σημαντική αύξηση του ποσοστού αναγνώρισης σε πρώτο βαθμό στο 69%.

Σημειώνεται δε ιδιαίτερα υψηλή μεταβολή στον αριθμό θετικών αποφάσεων που εκδόθηκαν από την Υπηρεσία Ασύλου μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου τριμήνου του 2020, ιδίως όσον αφορά τις αποφάσεις χορήγησης προσφυγικού καθεστώτος:

Αποφάσεις σε πρώτο βαθμό: Σύγκριση Α’ και Β’ τριμήνου 2020

Προσφυγικό καθεστώςΕπικουρική προστασίαΑπόρριψη & ΑπαράδεκτοΠοσοστό αναγνώρισης
Α’ τρίμηνο48201145525053.2%
Β’ τρίμηνο131601180393578.5%
Μεταβολή1730+3%-25%+48%

Από τα ανωτέρω στοιχεία, δύνανται να συναχθούν τα κατωτέρω συμπεράσματα:

  1. Η πλειοψηφία των ανθρώπων που αιτούνται άσυλο δικαιούνται διεθνή προστασία κατά την κρίση της διοίκησης, με τα επίσημα στοιχεία να θέτουν υπό αμφισβήτηση αντίθετες τοποθετήσεις.[3]
  2. Αυξημένες αντιθέσεις μεταξύ της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας διαδικασίας ασύλου, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση του ποσοστού αναγνώρισης ενώπιον των Επιτροπών Προσφυγών σε 2,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2020.
  3. Σταθερή και σημαντική αύξηση του αριθμού δικαιούχων διεθνούς προστασίας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια στην πρόσβασή τους σε κοινωνικά δικαιώματα, λόγω της έλλειψης ολοκληρωμένου σχεδιασμού ένταξης στην ελληνική κοινωνία.
  4. Μείζονες διαφορές μεταξύ των στοιχείων που προβάλλονται από το Υπουργείο υπό τη μορφή ενημερωτικών σημειωμάτων και εκθέσεων σε διεθνείς οργανισμούς και αυτών που δημοσιεύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη επανέναρξης της δημοσίευσης λεπτομερών στατιστικών από την Υπηρεσία Ασύλου για τη διαδικασία σε πρώτο βαθμό.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Σημειώσεις

  1. Ωστόσο, σύμφωνα με τις Τεχνικές Κατευθυντήριες Γραμμές τις Eurostat, δεν συμπεριλαμβάνονται στις απορριπτικές αποφάσεις οι αποφάσεις που αφορούν την εφαρμογή του Κανονισμού του Δουβλίνου.
  2. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλε η κυβέρνηση στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο πλαίσιο της παρακολούθησης των υποθέσεων M.S.S. και Rahimi, το ποσοστό θετικών αποφάσεων ουσίας τους πρώτους πέντε μήνες του 2020 ήταν 53,15%, ενώ για την ίδια περίοδο έγινε αναφορά σε 12.979 απορριπτικές αποφάσεις ουσίας και 2.967 αποφάσεις απαράδεκτου.
  3. Βλ. πρόσφατη συνέντευξη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, με αναφορά σε μείωση της αναγνώρισης σε 40% των υποθέσεων.

Παρόμοιες Ειδήσεις