Ένταξη και Κοινωνικά Δικαιώματα

Σύμφωνα με το νόμο όποιος το πρόσωπο που αναγνωρίζεται ως  πρόσφυγας στην Ελλάδα απολαμβάνει σχεδόν τα ίδια κοινωνικά δικαιώματα με τους Έλληνες πολίτες. Ωστόσο, διαχρονικά το πλαίσιο προστασίας των δικαιούχων διεθνούς προστασίας είναι ελλιπέστατο  λόγω  αδυναμίας της Πολιτείας να καλύψει της ανάγκες  και λόγω έλλειψης ενταξιακής πολιτικής.

Η «Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο» καταγράφει συστηματικά τις συνθήκες διαβίωσης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και την διαμόρφωση της ενταξιακής πολιτικής.