Scroll Top

Διαφάνεια

Πιστοποιήσεις

Αρχική πιστοποίηση 2020

Η ΑΜΚΕ «Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο» υποστηρίζοντας τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της με σκοπό την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου: ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
Πιστοποιήθηκε από την EQA HELLAS Α.Ε για το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015) με πεδίο εφαρμογής την παροχή νομικής υποστήριξης και εκπροσώπησης σε πρόσφυγες, αιτούντες διεθνούς προστασίας και σε άλλες ευάλωτες κατηγορίες αλλοδαπών και τη νομική και πολιτική έρευνα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αριθμ. Πιστοποιητικού: ΣΔΠ 7350/20 περίοδος ισχύος από 14.11.2020 έως 13.11.2023

Επιτήρηση συμμόρφωσης 2021

Πραγματοποιήθηκε από την EQA HELLAS Α.Ε αξιολόγηση της συμμόρφωσης και της αποτελεσματικότητας του ΣΔ ως προς το αντίστοιχο εφαρμοζόμενο πρότυπο με σκοπό τη διατήρηση της πιστοποίησης, καθώς και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης έτσι ώστε ο Φορέας Πιστοποίησης να μπορεί να διατηρεί την εμπιστοσύνη πως το πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης του πελάτη συνεχίζει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις μεταξύ των επιθεωρήσεων επαναπιστοποίησης.

Αριθμ. Πιστοποιητικού: ΣΔΠ 7350/20 Ημερομηνία επανέκδοσης/ χορήγησης 05.11.2021 με ημερομηνία Λήξης 13.11.2023 και ημερομηνία αρχικής έκδοσης 14.11.2020

Μητρώα

Η «Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο» είναι μέλος του Μητρώου Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 10.09.2021, Αριθμός μητρώου: 583270644066-47 και δεσμεύεται από τον κοινό κώδικα δεοντολογίας. 

Το Μητρώο Διαφάνειας είναι μια βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τις οργανώσεις οι οποίες προσπαθούν να επηρεάσουν την νομοθετική διαδικασία και τη διαδικασία εφαρμογής πολιτικών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Το μητρώο δείχνει καθαρά ποια συμφέροντα προωθούνται, από ποιον και με τι προϋπολογισμό. Με τον τρόπο αυτό, το μητρώο παρέχει τη δυνατότητα δημοσίου ελέγχου, ώστε οι πολίτες και άλλες ομάδες συμφερόντων να μπορούν να παρακολουθούν τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων.  

https://transparency-register.europa.eu/searchregister-or-update/organisation-detail_en?id=583270644066-47 

Η Υποστήριξη προσφύγων στο Αιγαίο είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο ΜΚΟ του πρώην Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΥΑ 7586/17.10.2018 – ΦΕΚ 4794/τΒ’/26.10.2018) που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με Αριθμό Μητρώου: 190618967202  

Δείτε την απόφαση (pdf)

Η ΑΜΚΕ “Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο” (RSA) είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης δυνάμει της με αριθμ. 235976/28-4-2022 απόφασης του Ειδικού Γραμματέα Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων.

Απόφαση (pdf)

ΜΚΟ / Εγγεγραμμένες

Οικονομικά Στοιχεία

 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Στην «Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο», με δική μας πρωτοβουλία και  για λόγους διαφάνειας και λογοδοσίας, διενεργούνται κάθε χρόνο ανεξάρτητοι έλεγχοι από ανεξάρτητους ορκωτούς πιστοποιημένους λογιστές 

Ισολογισμοί/Εκθέσεις ορκωτών λογιστών

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Μας υποστηρίζουν

Η Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο υποστηρίζεται από οργανώσεις, φορείς και Ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Δεν λαμβάνει χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και ευρωπαϊκά προγράμματα.

.