Συμπράξεις

Η «Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο» είναι εταίρος του Ιδρύματος Pro Asyl  στο πρόγραμμα «RSPA-Refugee Support Program Aegean». Το Pro Asyl είναι μια ανεξάρτητη φωνή υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προστασίας προσφύγων στην Γερμανία με μακρόχρονη πανευρωπαϊκή δραστηριότητα.

Η «Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο» συνεργάζεται με πολλούς ειδικούς και οργανώσεις που υπερασπίζονται, παρακολουθούν και εκθέτουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στα πλαίσια του προγράμματος RSPA η «Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο» συνεργάζεται μόνιμα με την μη κυβερνητική οργάνωση «Multeci-der» με έδρα την Σμύρνη, Τουρκία.

Η «Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο» επίσης, συνεργάζεται στενά με τις μεταναστευτικές και προσφυγικές κοινότητες.