Συμπράξεις

Η «Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο» είναι εταίρος του Ιδρύματος Pro Asyl  στο πρόγραμμα «RSPA-Refugee Support Program Aegean». Το ίδρυμα Pro Asyl ιδρύθηκε το 1986 και είναι μια ανεξάρτητη φωνή υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προστασίας προσφύγων στην Γερμανία με μακρόχρονη πανευρωπαϊκή δραστηριότητα.

Η «Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο» συνεργάζεται με πολλούς ειδικούς και οργανώσεις που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, η International Committee of the Red Cross, η Καμπάνια για την Πρόσβαση στο Άσυλο και είναι μέλος του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας.

Η «Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο» επίσης, συνεργάζεται στενά με τις μεταναστευτικές και προσφυγικές κοινότητες.