Κοινή ανακοίνωση του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και του RSA για την χορήγηση ασύλου στον Turgut Kaya

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2018—Οι Οργανώσεις μας «Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες» (EΣΠ) και “Refugee Support Aegean”(«Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο»)-RSA, που παρέχουν νομική συνδρομή στον Turgut Kaya, εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την χορήγηση ασύλου στον Τούρκο πολιτικό αντιφρονούντα, δημοσιογράφο και ιστορικό, που έχει υποστεί πολιτική δίωξη στην Τουρκία καθώς και βασανιστήρια και απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση από τις τουρκικές αρχές, για τις πολιτικές του πεποιθήσεις και τη φιλοκουρδική δράση του.

Ο Kaya ξεκίνησε απεργία πείνας την 31η  Μαΐου 2018, μία ημέρα μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσής του στην Τουρκία, με αίτημα προς τον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης να αποφασίσει κατά της έκδοσής του και να αφεθεί ελεύθερος. Μετά από 54 ημέρες απεργίας πείνας, ανέστειλε την απεργία μέχρι την απόφαση του Υπουργού περί μη έκδοσής του και απελευθέρωσής του.

Οι δικηγόροι του ΕΣΠ και του RSA, που εκπροσώπησαν τον Κaya ενώπιον του Αρείου Πάγου αλλά και κατά τη διαδικασία ασύλου, θα ήθελαν να επισημάνουν  τα εξής:

  • του χορηγήθηκε προσφυγικό καθεστώς λόγω του βάσιμου φόβου δίωξης στη χώρα καταγωγής του, εξαιτίας των πολιτικών του πεποιθήσεων, παρά την αντίθετη απόφαση του Αρείου Πάγου
  • η απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου, που του χορηγεί προσφυγικό καθεστώς, είναι ανέκκλητη, έχει δε εκδοθεί από τις 18 Ιουλίου 2018, εντούτοις, ο Kaya εξακολουθεί να κρατείται, αφού ο αρμόδιος Υπουργός δεν έχει υπογράψει ακόμα την απόφαση περί μη έκδοσης και απελευθέρωσής του.

Το ΕΣΠ  και το RSA καλούν τον Υπουργό Δικαιοσύνης να υπογράψει άμεσα την απόφαση μη έκδοσης και απελευθέρωσης του Turgut Kaya.

Παρόμοιες Ειδήσεις