Παρατηρήσεις της RSA επί του Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη

Παρατηρήσεις της RSA επί του Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου υπέβαλε σε δημόσια διαβούλευση στις 7 Ιανουαρίου 2022 το Σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη. Η συζήτηση και διαμόρφωση της Στρατηγικής αποτελούν κρίσιμη ευκαιρία για την εκπόνηση μίας αποτελεσματικής πολιτικής ένταξης και για την αντιμετώπιση των «χρόνιων και συστηματικών εμποδίων και διακρίσεων κατά των προσφύγων όσον αφορά την πρόσβασή τους σε βασικά κοινωνικά δικαιώματα», τα οποία καταγράφει συστηματικά η Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA).

Στο παρόν παρατίθενται παρατηρήσεις και στοχευμένες προτάσεις της οργάνωσης για την ενίσχυση και εξειδίκευση δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής για τις απαραίτητες νομοθετικές τροποποιήσεις για την επίτευξή τους.

Παρόμοιες Ειδήσεις