Ολοκληρώθηκε η εγγραφή της “Υποστήριξης Προσφύγων στο Αιγαίο” (RSA) στο Μητρώο ΜΚΟ 

Με την υπ’αριθμ. 235976/28.04.2022 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων ολοκληρώθηκε η εγγραφή και πιστοποίηση της ΑΜΚΕ «Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο» (RSA) στο Μητρώο ΜΚΟ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η «Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο» (RSA)  υπέβαλε νέα αίτηση εγγραφής στις 26 Φεβρουαρίου 2022, σε συνέχεια της από 25 Οκτωβρίου 2021 απόφασης του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με την οποία είχε απορριφθεί η αρχική αίτησή της για εγγραφή στο νέο Μητρώο ΜΚΟ, με την αιτιολογία ότι ο καταστατικός σκοπός της περί ανάπτυξης δραστηριότητας υπέρ των «υπό απέλαση προσώπων» αντίκειται στην ελληνική νομοθεσία. Η απόφαση αυτή είχε θεωρηθεί εσφαλμένη και μη σύννομη μεταξύ άλλων από  τον  Συνήγορο του Πολίτη, στο πλαίσιο θεσμικής παρέμβασής του,  την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και από  οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στο προσφυγικό. 

Η νέα αίτηση της οργάνωσης έγινε δεκτή από το Υπουργείο, χωρίς να επέλθει τροποποίηση του καταστατικού της «Υποστήριξης Προσφύγων στο Αιγαίο» (RSA) και με την παροχή διευκρινήσεων που είχαν υποβληθεί και στο στάδιο της αίτησης θεραπείας.

Υπενθυμίζουμε ότι η συμβατότητα του νομοθετικού πλαισίου του Μητρώου ΜΚΟ (ΚΥΑ 10616/2020) εξετάζεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας στο πλαίσιο αιτήσεων ακύρωσης που έχουν κατατεθεί, μεταξύ άλλων και από την RSA. Οι υποθέσεις αναμένεται να συζητηθούν στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου στις 2 Δεκεμβρίου 2022.

Παρόμοιες Ειδήσεις