Ο Συνήγορος του Πολίτη καλεί για την επανεξέταση της απόρριψης εγγραφής της RSA στο Μητρώο ΜΚO

Ο Συνήγορος του Πολίτη καλεί για την επανεξέταση της απόρριψης εγγραφής της RSA στο Μητρώο ΜΚO

Ο Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου), με σημαντική παρέμβασή του στο πλαίσιο διαμεσολάβησης για την υπόθεση απόρριψης της εγγραφής της «Υποστήριξης Προσφύγων στο Αιγαίο» (RSA) από το Μητρώο των ΜΚΟ, κατόπιν υποβολής σχετικής αναφοράς, καλεί τη Διοίκηση να επανεξετάσει την απόφασή της,  εκτιμώντας ότι αυτή «προσκρούει στο κεκτημένο του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού δικαίου».

Ο Βοηθός Συνηγόρου του Πολίτη, απευθυνόμενος στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, «(…) εκτιμά ότι η απόφαση απόρριψης εγγραφής ΑΜΚΕ στο Μητρώο ΜΚΟ του Υπουργείου σας εξαιτίας της ανάπτυξης δραστηριότητας υπέρ των υπό απέλαση αλλοδαπών και, για το λόγο αυτό, της – κατά την κρίση σας – αντίθεσης της με την ελληνική νομοθεσία, προσκρούει στο προαναφερθέν κεκτημένο του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού δικαίου» και συνεχίζει: «Κατά συνέπεια παρακαλούμε κύριε Ειδικέ Γραμματέα, να επανεξετάσετε υπό το πρίσμα των ανωτέρω παρατηρήσεων  και επισημάνσεων μας την με αρ. πρωτ. 341617/25.10.21 απόφαση σας, με την οποία απορρίψατε την από 11.6.2021 αίτησηεγγραφής της ΑΜΚΕ «Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο» στο Μητρώο ΜΚΟ του Υπουργείου σας.»

Επισημαίνουμε, δε, ότι η Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA), παρείχε άμεσα και εγγράφως προς το Υπουργείο τις αιτηθείσες διευκρινίσεις οι οποίες ζητήθηκαν την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 και αναμένει την απόφαση του αρμόδιου Ειδικού Γραμματέα Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων επί της κατατεθείσας αίτησης θεραπείας, ζητώντας την ανάκληση της απορριπτικής απόφασης και συνακόλουθα την εγγραφή της στο Μητρώο ΜΚΟ, κατ’ εφαρμογήν του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού δικαίου.

Παρόμοιες Ειδήσεις