Να καταψηφιστεί το παράνομο νομοσχέδιο για τις απελάσεις

Να καταψηφιστεί το παράνομο νομοσχέδιο για τις απελάσεις

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2021

Το Σχέδιο Νόμου «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών» που κατατέθηκε από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στη Βουλή στις 25 Αυγούστου 2021 παραβλέπει πλήρως τις προτάσεις και τους προβληματισμούς που διατυπώθηκαν από την Κοινωνία των Πολιτών και την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) σχετικά με το σεβασμό του διεθνούς και ενωσιακού δικαίου στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης. Χωρίς καμία αιτιολογία, οι συντάκτες του νομοσχεδίου αγνοούν τα περισσότερα από 60 σχόλια που κατατέθηκαν από εξειδικευμένους φορείς στη δημόσια διαβούλευση, καταστρατηγώντας τον ανωτέρω θεσμό ως απαραίτητο εχέγγυο του κράτους δικαίου και της καλής νομοθέτησης.

Το νομοσχέδιο διατηρεί τη σωρεία προβλημάτων που επεσήμανε η Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) μαζί με άλλες νομικές οργανώσεις τον Ιούνιο του 2021, επιδεινώνει, δε, ορισμένες από τις επίμαχες διατάξεις. Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο – και κατάφωρα αντίθετο με το δικαίωμα στο άσυλο – παράβολο για την υποβολή μεταγενέστερης αίτησης ασύλου αυξάνεται από 50 σε 100 ευρώ για κάθε αίτηση, και αυτό εν μέσω της ανθρωπιστικής κρίσης στο Αφγανιστάν και της επιτακτικής ανάγκης χιλιάδων απορριφθέντων Αφγανών αιτούντων να αιτηθούν εκ νέου διεθνή προστασία στη χώρα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει την τακτική της εισαγωγής νομοθετικών ρυθμίσεων για τον περιορισμό της δράσης των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί στο κείμενο που αναρτήθηκε στη δημόσια διαβούλευση, με αποτέλεσμα να εκφεύγουν του δημοσίου σχολιασμού και ελέγχου. Το άρθρο 40, άρρηκτα συνδεδεμένο με τις συνεχείς καταγγελίες που δέχεται η χώρα για τις παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων στο Αιγαίο, θέτει αυστηρούς περιορισμούς και προϋποθέσεις στο έργο των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε «χώρο αρμοδιότητας» του Λιμενικού Σώματος, παραβλέπει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Δίκαιο της Θάλασσας για ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο και προβλέπει  την επιβολή αυστηρών ποινικών κυρώσεων και διοικητικού προστίμου ύψους έως 2.000 ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο και 12.000 ευρώ για κάθε φορέα. 

Παραβλέπονται πλήρως, δε, οι λεπτομερείς, ουσιαστικές και νομοτεχνικές προτάσεις, τις οποίες διατύπωσε η Κοινωνία των Πολιτών για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό κεκτημένο και δη τις Οδηγίες 2013/32/ΕΕ, 2013/33/ΕΕ και 2008/115/ΕΚ, τις οποίες κατ’επίφαση μόνον μνημονεύει η ανάλυση συνεπειών ρύθμισης που συνοδεύει το Σχέδιο Νόμου. Καταδεικνύεται έτσι η καταφανής απροθυμία της κυβέρνησης να συμμορφωθεί με τις επιταγές του ευρωπαϊκού δικαίου, πόσο μάλλον ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκκινήσει πιλοτική διαδικασία για παραβιάσεις κατά της Ελλάδας και ενώ εκκρεμούν καταγγελίες ενώπιον της Επιτροπής σχετικά με την ελληνική νομοθεσία για το άσυλο.

Καλούμε τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες να καταψηφίσουν το Σχέδιο Νόμου στην τρέχουσα μορφή του.

Δείτε εδώ τις αναλυτικές παρατηρήσεις των νομικών οργανώσεων Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA), Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), HIAS Ελλάδος και Δανικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (DRC).

Παρόμοιες Ειδήσεις