Scroll Top

Προστατέψτε τους πλέον ευάλωτους, για την προστασία όλων μας!

«Επαναφέρετε τη νομιμότητα και προστατέψετε τους πρόσφυγες και την κοινωνία εν μέσω πανδημίας»

Ανοικτή επιστολή 121 Οργανώσεων

Προς
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνο Αν. Τασούλα
Πρωθυπουργό της Ελληνικής Κυβέρνησης, Κυριάκο Μητσοτάκη,
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, David Sassoli
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Charles Michel
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen,
Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Filippo Grandi
Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ, Michelle Bachelet
Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Dunja Mijatović
Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Tedros Adhanom

Αθήνα, 25 Μαρτίου 2020 – Σε συνέχεια της επιστολής που απευθύναμε στις 6 Μαρτίου 2020, υπογεγραμμένης από περισσότερες από 250 οργανώσεις πανευρωπαϊκά, επισημαίνουμε εκ νέου τον κίνδυνο από τις τρέχουσες ρυθμίσεις, σε ό,τι αφορά στην υποδοχή αιτούντων άσυλο και το σεβασμό του δικαιώματος στο άσυλο στην ελληνική επικράτεια. Αυτές οι ρυθμίσεις, όχι μόνο παραβιάζουν το εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, αλλά αποτελούν και μείζονα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, λόγω του υπερσυνωστισμού στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και στα κέντρα κράτησης της Ελλάδας.

Αιτούντες άσυλο, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, που εισήλθαν στη χώρα με σκοπό να αναζητήσουν προστασία κρατούνται προς απέλαση λόγω της από 2 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.). Η Π.Ν.Π. έχει αναστείλει την καταγραφή των αιτημάτων ασύλου και επιτρέπει την άμεση απέλαση όσων εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια προς τις χώρες καταγωγής ή την Τουρκία. Μεγάλος αριθμός προσφύγων και μεταναστών κρατείται σε φυλακές και σε επίσημα και ανεπίσημα κρατητήρια που συνεχίζουν να δημιουργούνται σε όλη τη χώρα, χωρίς να υπάρχει μέριμνα για τη διασφάλιση των στοιχειωδών όρων υγιεινής ή προστασίας, εν μέσω της υγειονομικής κρίσης. Στερούνται το δικαίωμα υποβολής αίτησης ασύλου και κρατούνται υπό την απειλή απέλασης. Αντιβαίνοντας όλες τις διεθνείς Συμβάσεις που προστατεύουν το δικαίωμα στο άσυλο έχουν επιβληθεί δρακόντειες ποινές σε βάρος τους από Ελληνικά δικαστήρια.

Επισημαίνουμε ότι η αναστολή του δικαιώματος στο άσυλο και η παραβίαση της αρχής της μη επαναπροώθησης, αποτελούν πρωτοφανείς παραβιάσεις των διεθνών υποχρεώσεων στην μεταπολεμική Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, μετά και την αναστολή της λειτουργίας της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου, στο πλαίσιο της ‘κοινωνικής αποστασιοποίησης’ για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορονοϊού, oι εκκρεμείς υποθέσεις ασύλου, όπως και η αβεβαιότητα όσων αιτούντων άσυλο εισήλθαν στην Ελλάδα πριν την 1η Μαρτίου, αυξάνονται καθημερινά, καθώς δεν έχουν ληφθεί μεταβατικά μέτρα.

Μάλιστα, η πανδημία του κορωνοϊού απειλεί να πλήξει τις δομές και τους καταυλισμούς προσφύγων, ιδίως στα νησιά, όπου οι συνθήκες υπερσυνωστισμού και η έλλειψη επαρκών εγκαταστάσεων υγιεινής καθιστούν αδύνατη τη διασφάλιση της προστασίας και υγιεινής, τόσο των φιλοξενούμενων, όσο και των εργαζόμενων. Γεγονός που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη δημόσια υγεία, την υγεία των αιτούντων άσυλο και της κοινωνίας εν γένει. Ομοίως, η σημαντική αύξηση του αριθμού διοικητικά κρατούμενων αλλοδαπών τις εβδομάδες πριν, όσο και ιδίως μετά την έκδοση της Π.Ν.Π., πέρα από ζητήματα νομιμότητας, θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των κρατούμενων και των εργαζόμενων.

Απευθυνόμαστε προς όλες τις αρμόδιες Ελληνικές αρχές, ζητώντας:

  • Να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας όσων διαβιούν και εργάζονται στους καταυλισμούς, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας στο σύνολό της. Ως πρώτο βήμα, θα πρέπει να γίνει άμεση αποσυμφόρηση των νησιών, με προτεραιότητα τη μεταφορά των πλέον ευάλωτων αιτούντων άσυλο στην ενδοχώρα ή σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, κατά τρόπο που θα διαφυλάσσει τη δημόσια υγεία και την υγεία όλων των εμπλεκομένων.
  • Να καταργήσουν την Π.Ν.Π, η οποία λήγει στις 2 Απριλίου 2020. Να διασφαλίσουν πως οι πρόσφυγες που φτάνουν στην Ελλάδα από την 1η Μαρτίου 2020 θα λάβουν προστασία και να μην προβούν στην υλοποίηση αποφάσεων επιστροφής, που ιδίως εν μέσω πανδημίας, θα θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή, την υγεία, την ελευθερία και τα βασικότερα από τα δικαιώματά τους. Η αποκατάσταση της απρόσκοπτης πρόσβασης στο άσυλο και ιδίως ο σεβασμός της αρχής της μη επαναπροώθησης, θα επαναφέρουν τη νομιμότητα.
  • Να εφαρμόσουν εναλλακτικά της κράτησης μέτρα για όλους όσοι κρατούνται διοικητικά στην Ελλάδα και οι αστυνομικές αρχές να απέχουν από τη διενέργεια νέων συλλήψεων στη βάση της έλλειψης νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής, για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία.
  • Να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε, ακόμη και στις τρέχουσες συνθήκες έκτακτης ανάγκης, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση ασύλου να μπορούν να το πράξουν ενώπιον της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου, με τρόπο που να διαφυλάσσει την υγεία των αιτούντων άσυλο και των εργαζομένων.

Απευθυνόμαστε εκ νέου στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη της, ζητώντας:

  • Να διαφυλάξουν το δικαίωμα στο άσυλο, ένα από τα βασικότερα δικαιώματα που συνέχουν τη μεταπολεμική Ευρώπη, ασκώντας τις αρμοδιότητές τους για τη συμμόρφωση της Ελλάδας και όλων των κρατών-μελών με τις διεθνείς τους υποχρεώσεις.
  • Να εγκαθιδρύσουν μηχανισμούς έγκαιρης και δίκαιης μετεγκατάστασης, που κατ’ ελάχιστον θα επιτρέψουν την απομάκρυνση των πλέον ευάλωτων ατόμων, όπως τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρίες, από τα ελληνικά νησιά, διασφαλίζοντας τη μεταφορά τους σε κατάλληλες συνθήκες στέγασης, με πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Καθώς διανύουμε μια έκτακτη περίοδο για τη δημόσια υγεία, η μετεγκατάσταση θα πρέπει να διευκολυνθεί, με τη διατήρηση μόνο των απαραίτητων, για την πρόληψη μετάδοσης του κορωνοϊού, ελέγχων.
  • Να ενισχύσουν την Ελληνική Κυβέρνηση στην προσπάθεια της διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με την εκτεταμένη αποσυμφόρηση των ΚΥΤ, τη λήψη μέτρων προστασίας και για τον πληθυσμό προσφύγων και μεταναστών και την αποφυγή της γκετοποίησης ή/και γενικευμένης κράτησής του.

Απευθυνόμαστε στα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ζητώντας:

  • Να παράσχουν κάθε δυνατή συνδρομή στην Ελλάδα για την αποφυγή μιας κρίσης στη δημόσια υγεία, που θα μπορούσε να προκύψει, ιδίως, λόγω της υφιστάμενης κατάστασης στους καταυλισμούς προσφύγων.
  • Να εντείνουν τις διαδικασίες ελέγχου και επίβλεψης της συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των κρατών μελών αυτής με τις Διεθνείς Συμβάσεις και τα Διεθνή Πρότυπα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Κλείνοντας, καλούμε όλες τις πλευρές να αποκαταστήσουν τη νομιμότητα και να μην παραμελήσουν τους πρόσφυγες και άλλες ευάλωτες ομάδες εν καιρώ κρίσης. Οι συνθήκες που επικρατούν στις καταυλισμούς, μαζί με τις συνέπειες της αναστολής του δικαιώματος στο άσυλο, δεν υπονομεύουν μόνο τους νόμους μας, αλλά και τη δημόσια υγεία στο σύνολό της. Οι παρούσες συστάσεις, στοχεύουν στην περαιτέρω έμφαση στην αρχική μας έκκληση για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την προστασία του κοινού συστήματος ευρωπαϊκών αξιών μας.

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΣΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ:

A DROP IN THE OCEAN (ΝΟΡΒΗΓΙΑ/ΕΛΛΑΔΑ)

ACTION FOR EDUCATION (ΕΛΛΑΔΑ)

ACTIONAID DENMARK

ACTIONAID HELLAS

ACTIONAID INTERNATIONAL

ACTIONAID ITALIA

AEDH (EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE DEFENSE OF HUMAN RIGHTS) (Βέλγιο)

ΑΙΤΗΜΑ

ANASA – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ

ANDALUCIA ACOGE (Ιταλία)

AOI – INTERNATIONAL COOPERATION AND SOLIDARITY (Ιταλία)

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ASKV / STEUNPUNT VLUCHTELINGEN (Ολλανδία)

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES DROITS HUMAINS (APDH) (Ελβετία)

ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE ITALIANA (ARCI) (Ιταλία)

ASTI (Luxembourg)

ASYLOS (Ην. Βασίλειο)

ATTIKA HUMAN SUPPORT (Ελλάδα)

AVOCATS SANS FRONTIÈRES FRANCE

BRIGHTON MIGRANT SOLIDARITY (Ην. Βασίλειο)

CENTER FOR LEGAL AID – VOICE IN BULGARIA

CHEER INTERNATIONAL GROUP (CHEERING) (Ελλάδα)

CHURCHES’ COMMISSION FOR MIGRANTS IN EUROPE (CCME)

COLLECTIVE AID (Γαλλία/Σερβία/Βοσνία και Ερζεγοβίνη)

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

GREATER MANCHESTER IMMIGRATION AID UNIT (GMIAU) (Ην. Βασίλειο)

DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL GREECE

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΛΙΣΣΑ

ΔΙΟΤΙΜΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ

DIRTY GIRLS (Ελλάδα)

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

DUTCH COUNCIL FOR REFUGEES (Ολλανδία)

ECHO100PLUS (Ελλάδα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕλΕΔΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (ΕΣΠ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

END FGM EUROPEAN NETWORK

EUROMED RIGHTS / EUROMED DROITS

EUROPEAN COUNCIL ON REFUGEES AND EXILES (ECRE)

FENIX HUMANITARIAN LEGAL AID (Ελλάδα)

FONDAZIONE FINANZA ETICA (Ιταλία)

FOODKIND (Switzerland/ Greece)

FORUM RÉFUGIÉS-COSI (Γαλλία)

FORWARD UK

FREE MOVEMENT SKATEBOARDING (Ην. Βασίλειο)

FUNDACION CEPAIM (Ισπανία)

GAMS (Βέλγιο)

GCAP GREECE

GENERATION 2.0 RED

HELP REFUGEES / CHOOSE LOVE (Ην. Βασίλειο)

HIAS GREECE

HUBB – HUMANS BEFORE BORDERS (Πορτογαλία)

HUMANRIGHTS360 (Ελλάδα)

HUMAN RIGHTS WATCH (HRW)

I AM YOU HUMANITARIAN AID (Ελλάδα)

INDIGO VOLUNTEERS (Ην. Βασίλειο)

INSTITUTE OF RACE RELATIONS (Ην. Βασίλειο)

INTACT (Βέλγιο)

INTEREUROPEAN HUMAN AID ASSOCIATION GERMANY E.V. (Ελλάδα)

INTERNATIONAL CENTRE FOR ERITREAN REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS (ICERAS)

INTERNATIONAL RESCUE COMMMITTEE (IRC)

INTERSOS HELLAS

INTERSOS ORGANIZZAZIONE UMANITARIA ONLUS (Ιταλία)

ITALIAN COUNCIL FOR REFUGEES

JESUIT REFUGEE SERVICE GREECE (JRS GREECE)

JRS – PORTUGAL (Πορτογαλία)

ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΒΑΒΕΛ

KHORA COMMUNITY CENTRE ATHENS (Ελλάδα)

KITRINOS HEALTHCARE (Ελλάδα)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΑ (Ελλάδα)

LAW CENTRES NETWORK  (Ην. Βασίλειο)

LEEDS NO BORDERS (Ην. Βασίλειο)

LEGAL CENTRE LESVOS (Ελλάδα)

MIGRANT VOICE (Ην. Βασίλειο)

MOBILE INFO TEAM (Greece)

MOSAICO-AZIONI PER I RIFUGIATI (Ιταλία)

MOVIMENTO DI COOPERAZIONE EDUCATIVA (MCE) (Ιταλία)

NORWEGIAN CENTRE AGAINST RACISM

NORWEGIAN ORGANISATION FOR ASYLUM SEEKERS (NOAS)

ODYSSEA (Ελλάδα)

OMANIAE VZW (Βέλγιο)

ONE HAPPY FAMILY (Ελλάδα)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ

OXFAM

ΠΑΜΠΕΙΡΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

PAR – PLATAFORMA DE APOIO AOS REFUGIADOS (Πορτογαλία)

PHYSICIANS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY (Φινλανδία)

PLATFORM FOR INTERNATIONAL CO-OPERATION ON UNDOCUMENTED MIGRANTS (PICUM)

PROJECT ARMONIA (Ελλάδα)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

QUAKER ASYLUM AND REFUGEE NETWORK (QARN) (Ην. Βασίλειο)

REFOCUS MEDIA LABS (Πολωνία/Ελλάδα)

REFUGEE LEGAL SUPPORT (RLS) (Ελλάδα)

REFUGEE RIGHTS EUROPE (RRE)

REFUGEE SUPPORT EUROPE (Ην. Βασίλειο/Κύπρος)

REFUGEE WOMEN’S CENTRE (Γαλλία)

REFUGEE YOUTH SERVICE (Ην. Βασίλειο/Γαλλία)

RESEARCH CENTRE ON ASYLUM AND MIGRATION (IGAM) (Τουρκία)

SAFE PASSAGE INTERNATIONAL

SAMOS VOLUNTEERS (Ελλάδα)

SAVE A GIRL SAVE A GENERATION (Ισπανία)

SHOWERPOWER FOUNDATION (Ελλάδα)

SMES EUROPA

SOCIAL HACKERS ACADEMY – SOCIAL HACKER A.M.K.E. (Ελλάδα)

SOS Racismo (Ισπανία)

STILL I RISE (Ελλάδα)

SUSSEX REFUGEE AND MIGRANT SELF SUPPORT GROUP (Ην. Βασίλειο)

SWEDISH NETWORK OF REFUGEE SUPPORT GROUPS (FARR)

TERRE DES HOMMES HELLAS (TDH HELLAS)

THE HOME PROJECT (Ελλάδα)

THE LAVA PROJECT (Ελλάδα)

THOUSAND 4 1000 (Ην. Βασίλειο)

UNITED AGAINST INHUMANITY (UAI)

VELOS YOUTH (Ελλάδα)

VEREIN FAIR (Ελβετία)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ (RSA)

Παρόμοιες Ειδήσεις