ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

19 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών -ανάμεσά τους και η Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο- αποστείλαμε σήμερα στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη ανοιχτή επιστολή, με την οποία ζητάμε να λυθεί το πολύ σοβαρό ζήτημα των χιλιάδων ασυνόδευτων παιδιών, που ελλείψει κατάλληλων και επαρκών δομών φιλοξενίας, αλλά και ενός ολιστικού σχήματος επιτροπείας και συστήματος παιδικής προστασίας, παραμένουν για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα σε ακατάλληλους χώρους διαμονής ή/και κράτησης.

Παρόμοιες Ειδήσεις