Η PRO ASYL και η Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο καλούν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) να δημοσιεύσει μια κρίσιμη έκθεση σχετικά με το σύστημα ασύλου στην Τουρκία σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας.

17 May 2019
Η Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο και η PRO ASYL καλούν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) να δημοσιεύσει κείμενο με τον τίτλο «Ενημερωτικός φάκελος, το Σύστημα Ασύλου στην Τουρκία» (πλήρης έκδοση με ημερομηνία 15 Ιουνίου 2016). Σύμφωνα με αναφορές, η έκθεση περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι η Τουρκία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ασφαλής τρίτη χώρα.

Τον Μάρτιο του 2019, δημοσιεύματα των ΜΜΕ στην Ελλάδα ανέφεραν την ύπαρξη του προαναφερθέντος εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών ότι το έγγραφο είχε υποβαθμιστεί και δεν δημοσιεύθηκε ποτέ, διότι έφερε στο φως στοιχεία για την Τουρκία ενάντια στις πολιτικές επιταγές που υπαγορεύει η διοίκηση της EASO, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα κράτη μέλη που προωθούν την “συμφωνία” ΕΕ-Τουρκίας. Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι το έγγραφο έχει υποβαθμιστεί επειδή τεκμηρίωσε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής τρίτη χώρα. Κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια μιας ασφαλούς χώρας συμπεριλαμβάνονται ακόμη και στην αναθεωρημένη έκδοση του εγγράφου.

Μετά την πρόσφατη δημοσίευση των μέσων ενημέρωσης, η Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο υπέβαλε αίτημα πρόσβασης στα σχετικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της προαναφερθείσας έκθεσης για το 2016. Η EASO απάντησε, δημοσιοποιώντας μια σημαντικά αναθεωρημένη εκδοχή της έκθεσης.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της EASO – βάσει του Kανονισμού 1049/2001 – η γνωστοποίηση της μη αναθεωρημένης έκθεσης “θα μπορούσε να υπονομεύσει σοβαρά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας ατόμων (ιδίως θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό των μη δημόσιων πηγών) και τις διεθνείς σχέσεις με μια τρίτη χώρα · καθώς και την προστασία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της υπηρεσίας ».

Η Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο και η PRO ASYL θα ήθελαν να τονίσουν το γεγονός ότι o ίδιος Κανονισμός είναι σαφής σχετικά με την υποχρέωση της EASO να δημοσιοποιήσει ένα έγγραφο όταν υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον. Ειδικότερα, ύστερα από σοβαρές δημόσιες καταγγελίες που παραμένουν αναπάντητες από την EASO και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει υπέρτερο δημόσιο ενδιαφέρον για τη διασαφήνιση του περιεχομένου της έκθεσης με την ταυτόχρονη προστασία της ταυτότητας των πηγών και της μη λογοκρισίας του περιεχομένου των μαρτυριών τους.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, η «συμφωνία» ΕΕ-Τουρκίας οδήγησε σε μία κατάσταση όπου χιλιάδες πρόσφυγες στα ελληνικά νησιά ζουν σε αξιοθρήνητες συνθήκες, τα ευάλωτα άτομα έχουν πληγεί σοβαρά και έχουν χαθεί ζωές σε καταστάσεις που συνδέονται με αυτές τις συνθήκες. Η Ελλάδα έχει επικριθεί πολλές φορές για τις συνθήκες υποδοχής που δεν πληρούν τα διεθνή πρότυπα, ακόμη και από αρχές που φαίνεται να έχουν «υποβαθμίσει» το έγγραφο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο και η PRO ASYL παραμένουν σταθερές στην πεποίθησή τους ότι κάθε ανθρώπινη ζωή μετράει και δεν πρέπει να υποτιμάται προς όφελος των πολιτικών προτεραιοτήτων οποιασδήποτε οντότητας ή γραφειοκρατίας, ανεξάρτητα από το πόσο ισχυρή θα μπορούσε να είναι αυτή.

Η EASO και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπόλογες για τις συνέπειες της «συμφωνίας» της ΕΕ-Τουρκίας και ως εκ τούτου υποχρεούνται, σύμφωνα με την έννοια της διαφάνειας, να δημοσιοποιήσουν αυτή την κρίσιμη έκθεση.

Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) -PRO ASYL

You can download the .pdf file here

Παρόμοιες Ειδήσεις