Ανακοίνωση για μία θέση Δικηγόρου στη Λέσβο

Υποστήριξη προσφύγων στο Αιγαίο (RSA)

Η «Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο» (RSA) είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που στοχεύει στην παροχή δωρεάν νομικής υποστήριξης προσφύγων, την παρακολούθηση και ανάδειξη παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και στην κοινωνική και ανθρωπιστική ενίσχυση ιδιαίτερα ευάλωτων ατόμων.  

Περισσότερα για την Οργάνωση και τους σκοπούς που επιδιώκει μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα  https://rsaegean.org

Η Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο  προκηρύσσει θέση Δικηγόρου για πλήρη απασχόληση, στη Λέσβο για την νομική υποστήριξη ατομικών υποθέσεων αιτούντων άσυλο. Η/Ο δικηγόρος θα αναλάβει την νομική εκπροσώπησης ενώπιον διοικητικών και δικαστικών αρχών ιδίως τις διαδικασίες υποδοχής και  ασύλου καθώς και απέλασης ή κράτησης στο πλαίσιο υλοποίησης του νομικού προγράμματος της οργάνωσης. 

Καθήκοντα – αρμοδιότητες

 • Ανάληψη υποθέσεων, αξιολόγηση αναγκών και υποστήριξη σε αιτούντες άσυλο  με έμφαση σε άτομα με ευαλωτότητες (συμπεριλαμβανομένων θυμάτων βασανιστηρίων, βίας ή απάνθρωπης μεταχείρισης), ψυχικά νοσούντων.
 • Ενημέρωση εντολέων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.  
 • Παροχή νομικής συμβουλευτικής και εκπροσώπησης ενώπιον διοικητικών και δικαστικών αρχών.
 • Παρακολούθηση πορείας υποθέσεων (αιτήσεις ασύλου σε πρώτο και δεύτερο βαθμό,  υποστήριξη αναγνωρισμένων προσφύγων).
 • Υποστήριξη σε διαδικασία ασύλου συμπεριλαμβανομένων ενεργειών που αφορούν την προετοιμασία για την καταγραφή του αιτήματος ασύλου και για την συνέντευξη, υποβολή αιτήσεων, παράσταση ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου και Αρχής Προσφυγών, σύνταξη και κατάθεση προσφυγών και υπομνημάτων.
 • Επισκέψεις σε χώρους υποδοχής και κράτησης πολιτών τρίτων χωρών όπου αυτό απαιτείται. Συνεργασία με φορείς με τους οποίους συνεργάζεται η οργάνωση για την υλοποίηση προγράμματος νομικής υποστήριξης ευαλώτων  με την αποδοχή παραπομπών υποθέσεων ευαλώτων ασθενών τους. 
 • Συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες και άλλους φορείς προς υποστήριξη των υποθέσεων των επωφελούμενων.
 • Παρεμβάσεις σε δημόσιες υπηρεσίες προς υπεράσπιση δικαιωμάτων των επωφελούμενων.
 • Ενημέρωση, συμβουλευτική και εκπροσώπηση σε υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ. 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Νομικής.
 • Εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο. 
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών  (3) ετών  ως δικηγόρος και επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του προσφυγικού δικαίου.
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών και χειρισμού Η/Υ. 
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα εργασίας, τήρηση προθεσμιών.
 • Δυνατότητα εργασίας σε ομάδα (με διερμηνέα/ κλπ.).
 • Μεθοδικότητα και οργανωτικότητα.

Επιθυμητά Προσόντα

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο ή στο πεδίο προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Καλή γνώση της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας για το άσυλο.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες ευμετάβλητες – προσαρμοστικότητα.

Για να υποβάλετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό  [email protected] με Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 202201

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  20/02/2022 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών).

Παρόμοιες Ειδήσεις