Προκήρυξη Θέσης Υπεύθυνης/ου Επικοινωνίας

Η Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που στοχεύει στην παροχή δωρεάν νομικής υποστήριξης προσφύγων, την παρακολούθηση και ανάδειξη παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και στην κοινωνική και ανθρωπιστική ενίσχυση ιδιαίτερα ευάλωτων ατόμων.

Περισσότερα για την Οργάνωση και τους σκοπούς που επιδιώκει μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας https://rsaegean.org

Η Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) προκηρύσσει μία θέση Υπεύθυνης/ου Επικοινωνίας για τον σχεδιασμό και την εκπόνηση της επικοινωνίας της οργάνωσης που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Η θέση θα αναφέρεται στην/στον Συντονίστρια/Συντονιστή Ομάδων.

Αρμοδιότητες

Η Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) αναζητά υπεύθυνη/υπεύθυνο επικοινωνίας προκειμένου να αναλάβει τον σχεδιασμό και την υλοποίηαη της επικοινωνιακής στρατηγικής της οργάνωσης και την συμβολή στο ετήσιο πλάνο δημοσιότητας σύμφωνα με τις αρχές του καταστατικού της.

Η επικοινωνία της Υποστήριξης Προσφύγων στο Αιγαίο έχει στο επίκεντρο να ενισχύσει τις αξίες του οργανισμού, να δυναμώσει τα πλαίσια που στηρίζουν αυτές τις αξίες, και κυρίως τους ανθρώπους που υποστηρίζει. 

Για την αύξηση του αντίκτυπου για την υποστήριξη των προσφύγων, η οργάνωση πέρα από το νομικό της έργο, επιθυμεί να αναδείξει ανθρώπινες ιστορίες και να αξιοποιήσει πολυμεσικές μορφές επικοινωνίας.

Η οργάνωση θα προσφέρει χώρο στην επινοητικότητα και τις ιδέες της/του υπεύθυνης/ου επικοινωνίας.

Ευθύνες

 • Σχεδιασμός επικοινωνιακής στρατηγικής της οργάνωσης και υλικού επικοινωνίας σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα 
 • Εντοπισμός ευκαιριών δημόσιας παρέμβασης της οργάνωσης για την αύξηση του αντίκτυπού της
 • Συντονισμός και εκτέλεση επικοινωνιακής στρατηγικής, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Παραγωγή περιεχομένου για την επικοινωνία σε ελληνικά και αγγλικά (έντυπα, δελτία τύπου, ψηφιακό υλικό, video, newsletter, κείμενα θέσεων συνηγορίας κτλ.) 
 • Επικοινωνία και Δικτύωση με μέλη του τύπου, εγχώριων και διεθνών ΜΜΕ και διαμοιρασμός του επικοινωνιακού υλικού ως Υπεύθυνος επικοινωνίας της οργάνωσης. 
 • Διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των αιτημάτων που απευθύνονται στην Οργάνωση σχετιζόμενα με τα ΜΜΕ. 
 • Κατανόηση της δραστηριότητας των μελών της οργάνωσης ώστε να αξιοποιείται επικοινωνιακά για την μεγιστοποίηση του αντίκτυπου. 
 • Ανάδειξη των ζητημάτων μέσα από storytelling με επίκεντρο τους πρόσφυγες 
 • Δημιουργία πλαισίου για την ενδυνάμωση της φωνής των προσφύγων 
 • Συμμετοχή σε καμπάνιες, δίκτυα και πρωτοβουλίες μαζί με άλλες οργανώσεις, με σκοπό την ανάδειξη της οργάνωσης και την αύξηση της προβολής της.
 • Συντονισμός με όλα τα μέλη/ ομάδες (τμήματα) της οργάνωσης
 • Καταγραφή και μέτρηση αντίκτυπου επικοινωνίας
 • Διενέργεια παρουσιάσεων και συναντήσεων με χορηγούς/δωρητές.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ Επικοινωνίας/ΜΜΕ, δημοσιογραφίας, οπτικοακουστικών σπουδών, δημοσίων σχέσεων ή άλλου συναφούς αντικειμένου
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Άριστη ικανότητα γραπτού και προφορικού λόγου στα ελληνικά και τα αγγλικά και ικανότητα συγγραφής και μετάφρασης άρθρων και ανακοινώσεων από τα ελληνικά προς τα αγγλικά και το αντίστροφο.
 • Άριστη γνώση στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στα σχετικά προγράμματα/εφαρμογές
 • Άνεση στη λειτουργία σε ψηφιακό ή απομακρυσμένο περιβάλλον (π.χ. πλατφόρμες τηλεδιασκέψεων)
 • Πολύ καλές οργανωτικές ικανότητες
 • Δυνατότητα άμεσης έναρξης εργασίας
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκστρατειών επικοινωνίας
 • Ικανότητα αξιολόγησης των ζητημάτων της επικαιρότητας που σχετίζονται με την οργάνωση.
 • Ικανότητα δικτύωσης με δημοσιογράφους και ΜΜΕ (επικαιροποιημένη λίστα προσωπικών επαφών).
 • Ικανότητα στην έρευνα, ανάλυση, επεξεργασία και σύνθεση στοιχείων και πληροφοριών
 • Ευγένεια και επαγγελματισμός στην διαπροσωπική επικοινωνία.
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητα.
 • Ικανότητα τήρησης προθεσμιών.

Επιθυμητά προσόντα

 • Επιθυμητή  η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ΜΚΟ
 • Εξοικείωση με θέματα προσφυγικού,  ανθρώπινα δικαιώματα, ευάλωτοι πληθυσμοί κλπ
 • Γνώσεις επεξεργασίας εικόνας και video
 • Εμπειρία παραγωγής θεμάτων σε γραπτή και οπτικοακουστική μορφή
 • Εμπειρία στη διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδων
 • Δυνατότητα μετακινήσεων εντός και εκτός Ελλάδας
 • Εμπειρία στην διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων κλπ.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών και δυνατότητα προσαρμογής με σκοπό την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων που τίθενται.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) στο   [email protected] με θέμα:  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ/ΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 21/06/2022 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών).

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ενημέρωση όλων των υποψηφίων που δεν θα επιλεγούν.

Η Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτως ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού. 

Παρόμοιες Ειδήσεις