Παράνομες Επιστροφές

Τα τελευταία χρόνια η «Pro-Asyl» και άλλες οργανώσεις υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατήγγειλαν τις συστηματικές παραβιάσεις δικαιωμάτων ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και τα περιστατικά παράνομων επιστροφών τους στα σύνορα. Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν στο παρελθόν επισημάνει προς τις Ελληνικές αρχές τις ανησυχίες τους σχετικά με τις καταγγελίες για συστηματική χρήση αυτών των μεθόδων. Ωστόσο, εκτός από γενικόλογες και ελάχιστες αναφορές στο θέμα οι Ευρωπαϊκές αρχές φαίνεται  ότι ποτέ δεν έχουν ερευνήσει σε βάθος και ουσιαστικά το ζήτημα των παράνομων  επιστροφών στην Ελλάδα το οποίο επανεμφανίζεται ανάλογα με την ένταση των ροών η την προσαρμογή πολιτικών. Τηρούν κυρίως μια στάση σιωπηρής ανοχής απέναντι στις καταγγελίες οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η «Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο» παρακολουθεί σχετικές καταγγελίες και επιδιώκει να τεκμηριώσει υποθέσεις παράνομων επιστροφών αλλά και να αναδείξει το ζήτημα της ανοχής και κάλυψης αυτών των μεθόδων από την πλευρά των αρχών της ΕΕ.