Κράτηση και Συνθήκες Υποδοχής

Μετά από μια σύντομη περίοδο εγκατάλειψης των πολιτικών κράτησης οι Ελληνικές Αρχές φαίνεται να εργάζονται και πάλι συστηματικά για να επαναφέρουν αυτό το μέτρο στον πυρήνα της πολιτικής τους με πρόσχημα  τον έλεγχο των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Η βιαιότητα και αδικία της πολιτικής κράτησης έχει καταγραφεί μεθοδικά από τους συνεργάτες της «Υποστήριξης» εδώ και αρκετά χρόνια. Η εφαρμογή της γενικευμένης κράτησης σε συνδυασμό με το ελλιπές πλαίσιο υποδοχής αφήνει απροστάτευτο ένα σημαντικό μέρος των πληθυσμών που αναζητά προστασία στην Ελλάδα και καθιστά την ευρύτερη πολιτική για το άσυλο και την προστασία ευάλωτων πληθυσμών προβληματική.

Η «Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο» εργάζεται διαρκώς και εντατικά για την ανάδειξη των επί μέρους προβλημάτων που δημιουργούν αυτές οι πολιτικές στην κατάσταση των αιτούντων διεθνούς προστασίας αλλά και προκειμένου να ασκηθεί πίεσης προς τις Αρχές με σκοπό την επίτευξη ευνοϊκότερων ρυθμίσεων των πολιτικών αυτών κατά τις Διεθνείς Συμβάσεις.