Καμπάνιες

Η «Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο» επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην επίτευξη μακρόχρονων στόχων σχετικά με τις πολιτικές για το άσυλο και τους πρόσφυγες, με την έναρξη ή την συμμετοχή σε συλλογικές καμπάνιες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. Μέλη της «Υποστήριξης» έχουν εργαστεί εντατικά κατά την διάρκεια του 2016 για να συλλέξουν στοιχεία και να τεκμηριώσουν επιχειρήματα ώστε να αναδείξουν πως η εφαρμογή των Ευρωπαϊκών πολιτικών για το άσυλο και τους πρόσφυγες έχουν υποβαθμίσει σημαντικά το Κράτος Δικαίου και το δικαίωμα ανθρώπων να διαφύγουν από εμπόλεμες ζώνες, βία και διώξεις.

Άλλες δράσεις

Νομικές Υπηρεσίες

Καταγραφή παραβιάσεων ανθρώπινων δικαιωμάτων